اینوسیلیکون A9 ZMaster

1 نقد و بررسی
Equihash Algorythm
50ksol/s Hasrate
620W Consumption
 

 

 

ZEN-ZEC

 

 

 

 

 

Minable Coins

 

 

AntPool

 

NanoPool

 

Poolin

 

SlushPool

 

NiceHash

 

 

 

 

 

Mining Pools

قیمت : بزودی