راه اندازی

آموزش راه اندازی ماینر واتس ماینر what's miner m3

آموزش ویدئویی صفر تا صد 1.نصب راه اندازی 2.پیدا کردن آی پی 3.تغییر تنظیمات دستگاه ماینر واتسماینر ام 3 آموزش راه اندازی what's miner m3 دستگاه استفاده شده در این ویدئو از نوع واتس ماینر  M3 V2.2 سری تولید 08/2018 می باشد، برای خرید دستگاه ...
64